AMBALAŽE I ETIKETE

Ambalaža i etiketa treba da prenesu informaciju o proizvodu, ali i da isti istaknu. Stoga su dizajn i funkcionalnost važni elementi. Štamparija Profi Print izrađuje ambalaže i etikete za sve proizvode.