REKLAMNE KESE

katalozi

Reklamne kese mogu imatu upotrebnu vrednost kod Vaših klijenata, a samim tim su indirektan marketing. Profi Print štamparija proizvodi ekološke, papirne, tekstilne i PVC reklamne kese.