ZLATOTISAK ŠTAMPA

Zlatotisak štampa Zlatotisak štampa

ZLATOTISAK ŠTAMPA

ZLATOTISAK ŠTAMPA

Štamparija Profi Print pruža usluge štampanja koristeći Zlatotisak tehniku. Vizuelno predstavljanje poslovanja, kao što su izrada vizit karti, pozivnica, fascikli, kalendara ili drugog promotivnog materijala, može da iziskuje upotrebu ovog specifičnog principa rada. Zlatotisak štampu prepoznaćete po ispupčenju na papiru. Na istoj mašini primenjuje se i Preg dodatna obrada, odnosno, ispupčenje i udubljenje na papiru. Profi Print prati razvojne trendove i odgovara na zahteve tržišta, s tim u skladu, pruža vam brzo i kvalitetno štampanje ovom tehnikom.